Náš tým

Mgr. Radan Vencl (advokát, majitel advokátní kanceláře)

 • 1994 - 1999 absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1999 – 2002 advokátní koncipient v Hradci Králové, praxe v advokátní kanceláři JUDr. Františka Loskota, CSc. se zaměřením na obchodní, občanské, finanční, správní a úpadkové právo
 • listopad 2002 složení advokátních zkoušek a získání povolení k výkonu advokacie
 • 2003 – doposud samostatný advokát (Osvědčení České advokátní komory)
 • 2003 – 2007 správce konkurzní podstaty
 • červen 2010 složení odborné zkoušky a získání (Osvědčení Ministerstva spravedlnosti ČR)
 • 2010 – doposud insolvenční správce (Povolení ministra spravedlnosti )

Mgr. Ondřej Skála ( spolupracující advokát )

 • 2004 – 2009 absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 – 2012 advokátní koncipient v AK Mgr. Radana Vencla v Hradci Králové
 • 2013 - doposud samostatný advokát

Miluše Zbib (asistentka, referentka pro oddlužení )

 • 2019 asistentka advokátní kanceláře
 • 2019 zajišťování administrativy při přípravě veřejných dražeb
 • 2019 zajišťování administrativy při řešení osobních bankrotů

Jitka Došelová ( referentka pro sepis návrhů, oddlužení a konkurzy )

 • 2019 referentka pro oddlužení a konkurzy
 • 2019 referentka soudních likvidací
 • 2019 referentka pro sepis ins. návrhů

Eva Venclová ( referentka insolvencí a konkurzů)

 

 • 2010 provoz advokátní a insolvenční kanceláře
 • 2010 referentka zpeněžování majetku
 • 2010 referentka úpadků řešených konkurzem
 • 2019 administrace splátkových kalendářů, fakturace, ekonomická agenda

 

Externí spolupracovníci:

Ing. Alena Šiftařová (účetní a ekonomická agenda)

 • 1982 - 1986 absolventka Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v
 • Praze
 • 1992 - 1994 účetní a ekonomka ve výrobním státním podniku
 • 1994 - doposud účetní a ekonomické poradenství, vedení účetnictví,