Oddlužení

Od 1. 6. 2019 platí dostupnější podmínky oddlužení

Novelou insolvenčního zákona od 1.6.2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob,které doposud nebyly schopny splnit zákonné podmínky pro schválení oddlužení. Nově budemožné se oddlužit za splnění podmínek i v případě, že neuhradíte alespoň třicet procenthodnoty dluhů u nezajištěných věřitelů za dobu pěti let.

Vedle stávajícího předpokladu plnění 30 % dluhů za dobu 5 let je nově možné se oddlužit iv případě, že za stejnou dobu bude věřitelem splacena částka nižší, pokud budevynaloženo k umoření dluhů veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat. Dále budeoddlužení výhodnější pro osoby, které jsou adresátem starobního či invalidníhodůchodu. V takovém případě bude oddlužení trvat pouze 3 roky.

Nadále platí, že sepsat a podat návrh na povolení oddlužení mohou pouze v zákoně uvedenéosoby, mezi které patří advokáti. Jiné osoby než zákonem vymezené nemohou působit anijako zprostředkovatelé.
Pokud máte zájem o sepis ins. návrhu, můžete svou poptávku zaslat e-mailem na adresu: insolvence@ak-vencl.cz.

Cena je zákonem regulovaná na částku 4.840,- Kč včetně DPH u jednotlivce a na částku 7.260,- Kč včetně DPH v případě společného oddlužení manželů. Odměna je ze zákonahrazena s odloženou splatností až po zahájení insolvenčního řízení.

Máte zájem o oddlužení?