Úschovy

V rámci poskytovaných právních služeb zajišťujeme svým klientům úschovu a správu peněz. Úschovy peněz zpravidla poskytujeme v souvislosti se zajištěním platby kupní ceny při realizaci obchodního případu. Úschovu zajišťujeme v souladu s platnými právními předpisy na majetkově odděleném bankovním účtu, jenž slouží pouze pro potřeby daného obchodního případu. Odměna za úschovu se sjednává smluvně v rozmezí od 3.500,- Kč do 10.000,- Kč bez DPH v závislosti na výši deponované finanční částky a konkrétních podmínkách obchodního případu. Bližší podmínky úschovy peněz se řídí písemnou smlouvou o úschově individuálně zpracovanou pro daný obchodní případ.

Máte zájem o oddlužení?