Úschovy

V rámci poskytovaných právních služeb zajišťujeme svým klientům úschovu a správu peněz. Úschovy peněz zpravidla poskytujeme v souvislosti se zajištěním platby kupní ceny při realizaci obchodního případu. Úschovu zajišťujeme v souladu s platnými právními předpisy na majetkově odděleném bankovním účtu. Odměna za úschovu se sjednává smluvně v rozmezí od 5.000,- Kč do 20.000,- Kč bez DPH v závislosti na výši deponované finanční částky a konkrétní povaze obchodu.

Máte zájem o oddlužení?