Elektronické registry

V rámci  poskytovaných  právních  služeb  poskytujeme  našim  klientům  datové  výstupy z následujících elektronických registrů a databází:

  • Centrální evidence katastru nemovitostí (poskytovatel: Český úřad zeměměřičský a katastrální)
  • Centrální evidence exekucí (poskytovatel: Exekutorská komora České republiky)
  • Monitoring fyzických a právnických osob v Insolvenčním rejstříku (poskytovatel: spolupracující softwarová společnost)
  • Elektronické informace o probíhajících soudních řízeních (poskytovatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR)
  • Elektronické informace o probíhajících exekučních řízeních (poskytovatel: spolupracující exekuční úřad)
  • Autorizovaná konverze dokumentů ( poskytovatel: CzechPOINT )

Uvedené výstupy jsou poskytovány pouze neveřejně pro potřeby klientů, kteří využívají právních služeb naší advokátní kanceláře.