Dražby

Ve spolupráci s koncesovaným dražebníkem nabízíme zpeněžení nemovitého majetku, podniků či jejich provozních částí formou veřejných dražeb dobrovolných. Jedná se o formu zpeněžování majetku upravenou zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, která umožňuje navrhovateli dražby docílit optimalizaci výnosu, oslovit široké spektrum investorů a vyhodnotit nejvýhodnější nabídku v rámci dražební licitace. Jedná se o transparentní formu zpeněžení majetku vhodnou pro samosprávné jednotky (obce, města, kraje), insolvenční správce, obchodní společnosti či běžné fyzické osoby.

Uvedené služby naše kancelář nabízí od roku 2007 a za tuto dobu zajistila právní služby u veřejných dražeb s objemem vydraženého majetku v hodnotě převyšující částku 75 mil. Kč. O kvalitě poskytovaných právních služeb v této oblasti svědčí skutečnost, že žádná z připravovaných dražeb nebyla napadena žalobou na neplatnost dražby či jiným způsobem zpochybněna.

Znalosti a zkušenosti z oblasti veřejných dražeb můžeme též zúročit při zastupování investorů ve veřejných dražbách včetně případného řízení o neplatnost dražby, která by proběhla v rozporu se zákonem č. 26/2000 Sb., platném znění

Máte zájem o oddlužení?