Aktuality

8.11. 2012
Stanovisko k připravo-vané novele ins. zákona

V rámci připomínkového řízení k připravované novele insolvenčního zákona naše kancelář zpracovala a iniciovala společné stanovisko insolvenčních správců východočeského regionu, které bylo postoupeno ve spolupráci s Krajským soudem v Hradci Králové a Asociací insolvenčních správců Ministerstvu spravedlnosti ČR.
Stanovisko k novele IZ v PDF