Advokacie

V rámci výkonu advokacie nabízíme tuzemským i zahraničním klientům komplexní a profesionální právní služby v oborech občanského, obchodního, pracovního, správního, stavebního a finančního práva. V uvedených oblastech práva zajišťujeme zastupování fyzických a právnických osob v soudních a arbitrážních řízeních, zpracovávání smluvní agendy, vnitřních korporačních záležitostí právnických osob, poskytování právního poradenství, zpracovávání právních rozborů či provádění právních auditů.

Právní služby zajišťujeme ve spolupráci s osvědčenými daňovými poradci, auditory, soudními znalci, notáři a exekutory, s nimiž máme dlouhodobé obchodní vztahy a při řešení daného obchodního případu zajištěnu jejich maximální součinnost. Spolupráce s dalšími profesemi, včetně případné spolupráce s advokáty z dalších právních oborů, nám umožňuje sestavit tým odborníků multidisciplinárního charakteru a poskytovat tak právní služby při realizaci významných obchodních případů typu akvizic, investic, developerských projektů či obdobných podnikatelských záměrů.

Při poskytování právních služeb využíváme specializované právní softwarové systémy ASPI a Beck-online. Samozřejmostí je využívání elektronické komunikace se soudy a orgány veřejné správy. Současně máme možnost využívat nikoliv běžně dostupné dálkové on-line přístupy do elektronických informačních systému katastru nemovitostí, Centrální evidence exekucí či monitoringu subjektů v Insolvenčním rejstříku.

Ve vztahu k zahraničním klientům poskytujeme právní služby obvyklého charakteru v anglickém jazyce. V případě potřeby zajišťujeme právní služby ve spolupráci s profesionálním překladatelem a tlumočníkem.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídíme ZÁKONEM č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a prováděcími stavovskými předpisy.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je možné řešit spotřebitelské spory související s poskytnutím právních služeb klientům - nepodnikatelům mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká advokátní komora. Podrobnosti o podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Máte zájem o oddlužení?